Spolek FIDES

Dušní 1106/8
Ostrava-Vítkovice
703 00
597578850
spolekfides@seznam.cz

Velký úspěch členů Historického kroužku

10.06.2017 11:55

Ve dnech 8. – 9. 6. 2017 proběhlo finálové kolo již 7. ročníku mezinárodní historické soutěže Slezské hrady a zámky, které se koná na zámku Jedlinka v polském lázeňském městě Jedlina-Zdrój. Zúčastnili se ho dva nadějní historici z řad našich členů – Matouš Pokluda a Tania Mikolajková.

Nutno přitom podotknout, že soutěž patří k těm velmi náročným – pro postup mezi dvacet nejlepších, kteří se účastní finále v Jedlince, musí účastník vytvořit odbornou práci o hradu nebo zámku v hranicích historického Slezska. Úspěch ve finálovém kole pak vyžaduje dobrou znalost historie polských, českých i německých dějin se zaměřením na Slezsko, a to včetně schopnosti s jistotou poznat zhruba dvě stě šlechtických sídel, určit jejich majitele a rozlišit jejich erby.

O vítězi rozhoduje odborná porota, v níž letos jako předseda zasedal prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek - Dyrektor Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej a jako místopředseda prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Záštity nad soutěží se ujali např. pan Leszek Orpel, starosta města Jedina-Zdrój nebo pan Guenter Boehm -  genealog z USA a zároveň potomek posledních vlastníků zámku Jedlinka.

O to více oceňujeme velký úspěch našich členů, kdy se Matouš Pokluda po dramatickém souboji umístil na prvním a Tania Mikolajková na třetím místě. Oběma účastníkům blahopřejeme a doufáme, že se historii se stejným nadšením a úspěchy budou věnovat i nadále.