Spolek FIDES

Dušní 1106/8
Ostrava-Vítkovice
703 00
597578850
spolekfides@seznam.cz

Základními cíli Spolku Fides je činnost směřující ke snižování kriminality dětí a mládeže, drogových závislosti a ostatních negativních jevů. Aktivní účastí na aktivitách získávají děti a mládež zdravé návyky životního stylu a normy chování, které budou pozitivně ovlivňovat nejenom jejich vlastní život, ale které budou moci dále předávat svým partnerům a dětem.